Tips før verkstadbesøk - Haugen Motor AS

Go to content
Verkstad
Tips før verkstadbesøket
For oss i Haugen Motor A/S er det viktigaste å utføre eit godt arbeid. Difor ønskjer vi ein dialog med våre kundar om den service eller reparasjon som skal utførast. Vi har samla nokre tips om kva du kan tenke på før og under verkstadbesøket, for at vi saman kan sikre at arbeidet vert utført på aller beste måte, og at du som kunde skal bli 100% nøgd.

  • Bestill service i god tid og i henhold til servicehetes intervallar.
  • Be om prisinformasjon og samanlikn gjerne fleire verstadar.
  • Ved større prisvariasjon, be om spesifikasjon, slik at du er sikker på at alt av deler og materiell er inkludert.
  • Gjev opp nødvendig kontakt-informasjon slik at verkstaden kan få tak i deg.
  • Be gjerne om å få ordrebekreftelse og estimert leverinstd.
  • Finn fram vognkortet ti bilen og serviceheftet, slik at mekanikaren kan stemple det.
  • Be oss om å forklare fakturaen og det arbeidet som er utført. Ta vare på fakturaen.

Kjøp med ei flaske motorolje av same kvalitet som verkstaden har brukt, slik at du kan etterfylle ved behov.

Er det ein større reparasjon på ein eldre bil, må du gjerne spørre verkstaden om alternative løysingar.

Bestill time no hjå Haugen Motor A/S, din lokale MECA-verkstad.

Back to content